Als je wilt werken met MySQL via de command-line dan zal je gevraagd worden om de root user en het wachtwoord van de MySQL installatie in te geven. Dit is bijvoorbeeld ook nodig als je een test wilt uitvoeren met mysqltuner.pl, een programma dat je MySQL database kan optimaliseren.

 

Vele mensen denken dat ze root moeten ingeven samen met het root wachtwoord waarmee ze inloggen op de VPS of dedicated server.  Ze krijgen dan vaak het volgende bericht Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO). Als je werkt met DirectAdmin dan zal de root gebruiker een andere naam hebben, namelijk da_admin. Ook het wachtwoord is anders, dit is automatisch gegenereerd en kan je terugvinden in /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

Geef het command cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf in en je zal het wachtwoord van de root gebruiker da_admin kunnen bekijken.

Comments

comments