Standaard is de upload limiet voor wordpress niet zo hoog aangezien dit direct in verband staat met de upload limiet voor PHP die je hosting provider heeft ingesteld. Dit is natuurlijk zeer vervelend aangezien buiten enkele kleine foto’s, de uploads al snel boven de 2 MB komen.

upload limiet wordpress

Nogmaals, dit is verschillend per hoster, zoas je kan zien op de afbeelding hierboven is het in ons geval maximaal 8MB  per bestand.

Hoe verhoog ik de upload limiet voor wordpress?

Het verhogen van de upload limiet voor wordpress is redelijk eenvoudig en kan op verschillende manier worden gedaan.

1. Maak gebruik van Theme functions in wordpress. Plaats de onderstaande 3 regels in je functions.php bestand van je wordpress thema

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ’64M’ );
@ini_set( ‘post_max_size’, ’64M’);
@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

[dfrads id=5893214]

2. Pas het PHP.INI bestand aan of maak deze aan in de root directory. Plaats de 3 ondertsaande regels in je PHP.INI bestand.

post_max_size = 64M
memory_limit = 64M
upload_max_filesize = 64M

3. Maak gebruik van een .htaccess bestand om de upload limiet te verhogen. De .htaccess file dien je ook aan te maken in de root directory waar je wordpress is geïnstalleerd. Maak een bestand aan met de exacte naam “.htaccess” (geen html opbouw kiezen bij DirectAdmin file editor) en voeg de onderstaande regels toe.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

4. Installeer de plugin wp-image-size-limit als je enkel problemen hebt met het uploaden van afbeeldingen die groter dan 2 MB zijn

Comments

comments